Ichiro: card (bonus) “Team Zissou Storytime” (vid capture) / 8.5

Ichiro: card (bonus) “Team Zissou Storytime” (vid capture) / 8.5

Steve Zissou inspired storytime with baby Ichiro Stanley in tatami room, Tsuchida, Okayama, Japan

Whatcha think?